Anh Đào 1-12A

Giá: 56,03 tr/m2

Nằm trên đường Anh Đào 1

Là biệt thự đơn lập

Tại vị trí vòng xoay như hình một giọt nước

Hướng cửa: Đông Nam

Mặt sau hướng Tây Bắc, có sông

Đất hình cánh quạt, nở hậu, thoáng mát

Anh Đào 1-12A

Biệt thự cùng loại

Anh Đào 1-12

Anh Đào 1-12

59.330 tr/m2

Anh Đào 1-06

Anh Đào 1-06

56,830 triệu/m2

Anh Đào 1-12A

Anh Đào 1-12A

56,03 tr/m2

Anh Đào 2-02

Anh Đào 2-02

56,03 tr/m2

Anh Đào 2-12

Anh Đào 2-12

53,83 tr/m2

Anh Đào 2-22

Anh Đào 2-22

56,03 tr/m2

Anh Đào 3-02

Anh Đào 3-02

56,03 tr/m2

Anh Đào 3-11

Anh Đào 3-11

56,03 tr/m2

Anh Đào 3-15

Anh Đào 3-15

53,83 tr/m2

Anh Đào 3-27

Anh Đào 3-27

56,03 tr/m2

Anh Đào 4-02

Anh Đào 4-02

56,03 tr/m2

Anh Đào 4-11

Anh Đào 4-11

52,73 tr/m2

Anh Đào 4-12B

Anh Đào 4-12B

56,03 tr/m2